ANKIETA

Select language
English
Zvolte jazyk
Čeština
Wybierz język
polski

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie badającej metody oszczędzania energii elektrycznej w organizacjach.
Czas potrzebny na wypełnienie kwestionariusza wynosi około 10 minut.
Badanie jest całkowicie anonimowe a uzyskane wyniki pomogą określić zwyczaje dotyczące poszanowania energii elektrycznej.

Dziękujemy.

1) W której z poniższych sytuacji podaje Pan/i wszystkie wymagane dane zgodne ze stanem faktycznym: (proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi):

Zakładanie konta poczty e-mail
Zakładanie konta na portalu społecznościowym
Zakładanie konta w grze online
Zakładanie konta na forum dyskusyjnym
Zakładanie konta na nieznanym portalu, który umożliwia bezpłatne pobranie poszukiwanych plików (mp3, mp4, avi, pdf itp.)
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".
Jeżeli tylko mogę to unikam podawania danych zgodnie ze stanem faktycznym.
W żadnym przypadku nie podaję wszystkich wymaganych danych zgodnie ze stanem faktycznym.

2) Czy zdarzyło się Panu/i podać fikcyjne dane w Internecie?

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Jeżeli na pytanie 2 została udzielona odpowiedź Tak, proszę odpowiedzieć na pytanie numer 3.
W przeciwnym przypadku proszę przejść do pytania numer 4.

3) Jakie powody Panem/ią kierowały (proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi)?

Obawa przed rozpoznaniem przez znajomych, rodzinę
Chęć pozostania anonimowym przed szerszym gronem ludzi
Chęć korzystania z danej usługi, ale brak chęci ujawniania danych osobowych, ponieważ wydaje się, że ich podawanie nie powinno być obowiązkowe w przypadku takiej usługi
Brak chęci utrzymywania kontaktu z danym usługodawcą – świadomość jednorazowego korzystania z danej usługi
Obawa przed wykorzystaniem danych do innych, niż deklarowane w regulaminie portalu, celów
Obawa przed otrzymywaniem niechcianych wiadomości o treściach reklamowych
Uważam, że anonimowość grawantuje mi większą swobodę wypowiedzi
Uważam, że Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest moje konto, a inni nie muszą tego wiedzieć
Jestem osobą publiczną
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

4) Jak często korzysta Pan/i z portali społecznościowych?

Stale, praktycznie przez cały czas staram się być on-line
Często
Od czasu do czasu
Nigdy
Nie korzystam z portali społecznościowych, ponieważ nie widzę takiej potrzeby
Celowo nie korzystam z portali społecznościowych
Trudno powiedzieć

5) Na których portalach posiada Pan/i aktywne konto:

Facebook
Twitter
Google+
Nasza-klasa Nk.pl
Instagram
YouTube
Pinterest
Flickr
Endemodo
whatsApp
Wiber
Mapy, jakie………………………..
Listy zakupów, jakie………………………
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

6) Ile czasu średnio dziennie spędza Pan przed komputerem, nie wliczając w to czasu wykonywania pracy

Proszę natomiast doliczyć czas sędzony w pracy poświęcony na przeglądanie portali społeczonościowych.

7) Od jak dawna aktywnie korzysta Pan/i z komputera??

Od kilkunastu lat
Od kilku lat
Wykorzystuję komputer głownie do pracy, sprawdzania poczty, wiadomości i stanu konta bankowego
Korzystam z komputera bez Internetu
Z komputera korzystam incydentalnie
Wcale nie korzystam z komputera
Trudno powiedzieć

8) Jakie treści prywatne zamieszcza Pan/i w sieci:

Imię i nazwisko
Wiek
Adres zamieszkania
Adres poczty e-mail
Nr telefonu prywatnego
Zdjęcia
Filmy
Dane finansowe
Opisy wykonywanych aktywności
Deklaracje planowanych aktywności, udziału w wydarzeniach
Lokalizację
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

9) Jakie dane uważa Pan/i za zbyt drażliwe, aby zamieszczać je w Internecie:

Imię i nazwisko
Wiek
Adres zamieszkania
Adres poczty e-mail
Nr telefonu prywatnego
Zdjęcia
Filmy
Dane finansowe
Opisy wykonywanych aktywności
Deklaracje planowanych aktywności, udziału w wydarzeniach
Lokalizację
PESEL
Informacje o dzieciach
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

10) Czy prowadzi Pan/i bloga?

Tak
Nie
Prowadziłem/am w przeszłości

Jeżeli na pytanie 10 została udzielona odpowiedź Nie, proszę przejść do pytania numer 12. W przeciwnym przypadku proszę odpowiedzieć na pytanie numer 11.

11) Jaka jest tematyka bloga?

Kulinaria
Moda i styl życia
Uroda i zdrowie
Motoryzacja
Pamiętnik osobisty
Dzieci
Porady dla innych
Komentowanie wydarzeń politycznych
Ściśle związana ze specyficznym hobby np. fantastyka, muzyka, wędkarstwo, polowania, podróże
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

12) Czy w ramach świadczenia dowolnej usługi, zgodziłby się Pan/i na udostępnianie operatorowi usługi danych dotyczących (proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi):

Aktualnej lokalizacji
Tras pokonywanych regularnie pieszo lub samochodem
Godzin przebywania w domu i poza domem
Urządzeń elektrycznych posiadanych w gospodarstwie domowym i częstotliwości ich wykorzystywania
Aktywności w Internecie
Listy kontaktów
Danych pomiarowych z licznika energii, wody, gazu
Listy zakupów
Harmonogramu zażywanych leków
Prywatnych wiadomości SMS, komunikatorów

13) Na udostępnienie których danych nie wyraziłby/aby Pan/i zgody (proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi):

Aktualnej lokalizacji
Tras pokonywanych regularnie pieszo lub samochodem
Godzin przebywania w domu i poza domem
Urządzeń elektrycznych posiadanych w gospodarstwie domowym i częstotliwości ich wykorzystywania
Aktywności w Internecie
Listy kontaktów
Danych pomiarowych z licznika energii, wody, gazu
Listy zakupów
Harmonogramu zażywanych leków
Prywatnych wiadomości SMS, komunikatorów

14) Czy udostępniłby/aby Pan/i któreś z powyższych danych za wynagrodzeniem?

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

15) Czy korzystam z usług przechowywania własnych plików w chmurze?

Tak
Nie
Nie wiem Jeżeli na pytanie 15 została udzielona odpowiedź TAK, proszę odpowiedzieć na pytanie numer 16. W przeciwnym przypadku proszę przejść do pytania numer 17.

16) Jakie pliki zamieszcza Pan/i w chmurze?

Kopie ważniejszych plików
Dokumenty
Artykuły, czasopisma, gazety
Zdjęcia
Muzyka
Filmy
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

17) Jaki system posiada Pan/i w komórce:

Windows Phone
Android
IOS
BlackBurry
Symbian
nie posiadam telefonu komórkowego
Inny, jaki………………..

18) Co widzę po wejściu na stronę www: https://maps.google.com/locationhistory i zalogowaniu się?

Pusto
Siatka połączeń
Nie logowałem/am się

19) Proszę opisać pierwsze wrażenia po obejrzeniu wyników powyższego wyszukiwania:


Metryczka


Kraj (maks. 50 znaków) :.

Płeć: Kobieta, Mężczyzna

Wiek:
Do 21 lat
22 – 34 lat
35 – 44 lat
45 – 54 lata
Powyżej 55 lat
Odmawiam odpowiedzi

Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 100.000 mieszkańców
Miasto 100.001 do 500.000 mieszkańców
Miasto powyżej 500.000 mieszkańców

Wykształcenie:
Niepełne podstawowe
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie (ukończona szkoła średnia: Liceum, Technikum)
Pomaturalne
Licencjat
Wyższe
Ukończone studia podyplomowe
Odmawiam odpowiedzi

Typ miejsca zatrudnienia:

Stanowisko:
Pracownik szeregowy
Specjalista
Administracja
Księgowość
Kadra zarządzająca
IT
Prowadzę własna działalność gospodarczą
Inne, jakie………… - proszę wpisać w polu "Uwagi do ankiety".

Forma prawna jednostki:
Spółka cywilna
Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej
Przedsiębiorstwo państwowe
Stowarzyszenie
Spółdzielnia
Fundacja

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa:
Produkcyjny
Usługowy
Handlowy

Proszę określić zasięg działania przedsiębiorstwa:
Lokalny
Krajowy
Międzynarodowy

Orientacyjna liczba pracowników:
Do 10
Od 11 do 50
Od 51 do 250
Powyżej 251

Branża:
przedsiębiorstwo budowlane
przedsiębiorstwo chemiczne
przedsiębiorstwo deweloperskie
przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego
przedsiębiorstwo elektroniczne
przedsiębiorstwo energetyczne
przedsiębiorstwo finansowe
przedsiębiorstwo gastronomiczne
przedsiębiorstwo handlowe
przedsiębiorstwo informatyczne
przedsiębiorstwo logistyczne
przedsiębiorstwo przemysłu metalowego
przedsiębiorstwo motoryzacyjne
przedsiębiorstwo odzieżowe
przedsiębiorstwo medyczne
przedsiębiorstwo branży rozrywkowej
przedsiębiorstwo spożywcze
przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
przedsiębiorstwo włókiennicze
inna, jaka……………….

inna, jaka (maks. 50 znaków) .

Pytanie opcjonalne: Jeżeli Pan/i sobie życzy, proszę podać nazwę firmy (maks. 50 znaków):

Uwagi do ankiety (maks. 200 znaków):

Czy wyraża Pan/i zgodę na wykorzystanie przesłanych danych?

Dziękujemy za udział w badaniu.


Dr Marta Jabłońska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Dr inż. Simona Jursová, VŠB-Technical University of Ostrava, Centre ENET
Dr inż. Krzysztof Billewicz, Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

Administrator www: kbillew@wp.pl - uwagi odnośnie stron.